Fujiwara Lab
Members of Our Lab (April. 2010)

Former CREST members

Collaborators

Former members
(Graduate Students)
 • Satoshi Ito
 • Takafumi Kita
 • Yasuhiro Hatsugai
 • Masao Arai
 • Toshihiro Ito
 • Takeshi Yokokawa
 • Hiroshi Tsuge
 • Yusaku Yamamoto
 • Masayoshi Mikami
 • Susumu Yamamoto
 • Shoji Kobayashi
 • Takashi Mitsui
 • Takeo Hoshi
 • Masayasu Miyata
 • Atsushi Yamasaki
 • Shintaro Hirata
 • Chie Wakatsuki (Yamagishi)
 • Yuko Kakei (Kosaka)
 • Masahiro Suzuki
 • Yusuke Inoue
 • Yusuke Iguchi
 • Oki Miura
 • Yoshiro Nohara
 • Hiroshi Shinaoka
(Assistant Professor)
 • Tetsuji Tokihiro
 • Masao Arai
 • Susumu Yamamoto
 • Takeo Hoshi

(PD)
 • Marian Krajci
 • Haruhiko Kubo
 • Guy Trambly de Laissardiere
 • Stephan Roche
 • Michael Korotin
 • Kentaro Uehara
 • Hiroaki Otani
 • Atsushi Yamasaki
 • Masaaki Geshi
 • Ryu Takayama
 • Tetsuya Morishita
 • Shuang Zhang
 • Svjetlana Mulaomerovic
 • Oki Miura
 • Yoshiro Nohara
 • Honghui TENG

Access

Location of members (In Hongo-campus, the University of Tokyo)
 *1 : Room 603, The Faculty of Pharmaceutical Science Main Bldg. (map)
 *2 : Room 630, The Faculty of Engineering Bldg. 9 (map)

Access to Hongo Campuss (Go to the access map)
If you use the subway:
 • 8-minute walk from Hongosanchome Station (Marunouchi Line)
 • 8-minute walk from Hongosanchome Station (Oedo Line)
 • 8-minute walk from Yushima Station or Nezu Station (Chiyoda Line)
 • 1-minute walk from Todaimae Station (Nanpoku Line)

If you use bus:
 • Get off at Ochanomizu Station (JR Chuo Line or JR Sobu Line) Take To-bus (Tokyo Metropolitan bus) , Cha-51, bound for Komagome Station or Oji Station, or Higashi 43, bound for Arakawadote. Get off at Todai (bus stops: Akamonmae, Seimonmame, or Nogakubumae.)
 • Or, take Gaku-bus, Gaku 07, bound for Todai-konai, and get off at Todai (bus stops: Tatsuokamon, Byoinmae, or other on-campus bus stops.)
 • From JR Ueno Station or JR Okachimachi Station Take To-bus (Tokyo Metropolitan bus) , To-02, bound for Otsuka, and get off at Yushima Yonchome (This bus is available only from JR Okachimachi Station) .
 • Or, take Gaku-bus, Gaku-01, bound for Todai-konai, and get off at Todai (bus stops: Tatsuokamon, Byoinmae, and other on-campus bus stops.)